الاثنی‌عشریة فی الزکات صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی (ف: ۱۰۳۰ق)، نسخ سدهٔ ۱۲ق، آغاز افتادگی دارد، کاغذ فستقی، قطع نیم ربعی، جلد تیماج سرخ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۷۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان