جامع‌الاخبار صفویه

نظر شما:

تألیف «محمد بن محمد بن محمد سبزواری» در پنجشنبه ۶ صفر ۶۷۹ق در ۱۴ باب، ، به خط نسخ «محمد بن عبدالحی حسینی» در جمادی الاول۱۰۵۷ق، عنوان و نشان به شنگرف، ۷ برگ آغازین نونویس، کاغذ ترمه و جلد تیماج قهوه ای مستعمل.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن عبدالحی حسینی (کاتب) محمد بن محمد سبزواری (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث اخلاقی/احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان