الاثنی‌عشریة الصلوتیة صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی، نسخ ابوالحسن محمد رشید اردوبادی در محرم ۱۰۴۸ق، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی و جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار با عطف چرم قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۷/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوالحسن محمد رشید اردوبادی (کاتب) محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : ۱۰۴۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، جلد تیماج آلبالویی با عطف چرم ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان