درةالتاج لغرةالدباج صفویه

تالیف قطب‌الدین محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی شیرازی (زاده ۶۳۳ درگذشته ۷۱۰ ه.ق) یکی از علمای ایرانی قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است که نقش مهمی در گسترش حکمت و فلسفه، علوم طبیعی، پزشکی و هنر داشته، نستعلیق سده ۱۱، ادامه ی نسخه ی پیشین، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۳۰۶ برگ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی و عطف و حاشیه تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : قطب‌الدین شیرازی (مولف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان