درةالتاج لغرةالدباج صفویه

تالیف قطب‌الدین محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی شیرازی (زاده ۶۳۳ درگذشته ۷۱۰ ه.ق) یکی از علمای ایرانی قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است که نقش مهمی در گسترش حکمت و فلسفه، علوم طبیعی، پزشکی و هنر داشته، نستعلیق سده ۱۱، نسخه نیمی از کتاب است، عنوان و نشان شنگرف، اشکال هندسی شنگرف، یادداشت خریداری نسخه در ۱۳۴۱ با ذکر نام چند کتاب دیگر، بر کاغذ ترمه در ۲۹۶ برگ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : قطب‌الدین شیرازی (مولف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان