حاشیةالمعالم صفویه

نظر شما:

تالیف مولی محمد صالح مازندرانی، نستعلیق محمدعلی بن ابراهیم در آدینه ۲۲ شوال ۱۰۳۳ در « حضرت مقدسه احمدیه»، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر عبادالله الحسینی و مهر ملا هادی، آغاز و پایان نونویس، بر کاغذ ترمه در ۱۸۵ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن زین‌الدین ابن‌الشهیدالثانی (مولف) محمدعلی‌بن ابراهیم (کاتب) محمد صالح بن احمد مازندرانی (محشی)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۳۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان