شرح التجرید صفویه

نظر شما:

تالیف مولی علی قوشچی، نسخ و نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، محشی، تنها مقصد نخستین است بی دیباچه،انجام افتاده، یادداشت در مورد اطلاعات ظاهری نسخه در تاریخ محرم ۱۲۷۳،یادداشتی به تاریخ رجب ۱۲۲۷، ۴ برگ نخست نونویس، بر کاغذ ترمه در ۱۳۳ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی با سجاف قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف) علی بن محمد قوشچی (شارح)
موضوع اثر : کلام/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان