خلاصةالتجارب صفویه

نظر شما:

کتابی است مفصّل از تجربیات و مشاهدات مؤلّف و کلیّات طبّی و آنچه که متعلّق به بیماری‌های اعضاء و جوارح است و نیز کیفیّت ساختن داروهای مفرد و مرکّب در بیست‌وهشت «باب» که در سال ۹۰۷ق در طرشت ری تألیف شده است. حکیم طرشتی از پدرش با عناوین «آن حضرت» و «آن حضرت مدّظله العالی» یاد کرده و رسالهٔ حفظ‌الصحة وی را عیناً در باب دوّم کتاب خود آورده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : نوربخش طرشتی رازی، بهاءالدّوله حسن بن شاه‌قاسم (مولف) حاجی عسکری بن حاجی عباس‌بیک ملّت قمی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۹ رمضان ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان