خلاصة التّجارب صفویه

نظر شما:

کتابی است مفصّل از تجربیات و مشاهدات مؤلّف و کلیّات طبّی و آنچه که متعلّق به بیماری‌های اعضاء و جوارح است و نیز کیفیّت ساختن داروهای مفرد و مرکّب در بیست‌وهشت «باب» که در سال ۹۰۷ق در طرشت ری تألیف شده است. حکیم طرشتی از پدرش با عناوین «آن حضرت» و «آن حضرت مدّظله العالی» یاد کرده و رسالهٔ حفظ‌الصحة وی را عیناً در باب دوّم کتاب خود آورده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۸۹/۰۰۴
پدید آورندگان : نوربخش طرشتی رازی، بهاءالدّوله حسن بن شاه‌قاسم (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک