ذخیره خوارزمشاهی صفویه

نظر شما:

کتابی است حجیم و مبسوط که به لحاظ جامعیّت و شمول بر جمیع اجزاء و مباحث مختلف علم پزشکی از همان زمان تألیف همواره مطمح نظر متطبّبین و طلاّب این شعبه از علم بوده و در نزد آنان از امّهات و ارکان بسایط پزشکی و در ردیف قانون ابن‌سینا و حاوی رازی و ستةعشر جالینوس به شمار می‌رفته است. این کتاب ارزشمند در ده «کتاب» و هر کدام مشتمل بر چندین «گفتار» و «باب» و «جزو» و «فصل» است. جرجانی در سال ۵۰۴ ق آغاز به تألیف این اثر کرده و آن را به سلطان قطب‌الدّین ابوالفتح محمّد پسر خوارزمشاه ارسلان تکین اهداء نموده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۹۳/۰۰۲
پدید آورندگان : جرجانی، زین‌الدّین ابوابراهیم سیّداسماعیل بن سیّدحسن (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان