کتاب الی اغلوقن فی الشّفاء الأمراض صفویه

نظر شما:

کتاب در دو «مقاله» تنظیم شده و در آن نشانه‌ها و درمان بیماری‌های بسیار شایع با سخنانی کوتاه برای فیلسوفی به نام اغلوقن (/ گلاوکن) شرح داده شده است. در مقالهٔ نخست نشانهٔ برخی تب‌ها و درمان آنها آمده و در مقالهٔ دوّم که به دو بخش تقسیم شده تبهایی با عوارض ناآشنا و انواع ورم‌ها و درمان آنها را بیان می‌کند. جالینوس این اثر را هم‌زمان با کتاب الفرق تألیف نموده است. حنین بن اسحق (ف:۲۶۰ق) این کتاب را به عربی ترجمه کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۵/۰۰۱
پدید آورندگان : جالینوس (مترجم)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان