زبدةالطب صفویه

نظر شما:

کتابی است مشتمل بر بیان اصول و طرق معالجهٔ امراض و ذکر اسماء ادویهٔ مرکّبه؛ جزء نخست (جزو علمی کتاب) در نُه «مقاله»، جزء دوّم (در بیان معالجات و ذکر امراض و اسباب و علامات خاصه و مشترکه و کیفیّت حدوث و معالجهٔ آنها) در بیست «مقاله»، کتاب البثور و الأورام و الدّمامیل و الجراحات و القروح و حرق النّار و الجراحات در شش «مقاله»، کتاب الزینة مشتمل بر سه «جزو»، کتاب السّموم مشتمل بر شش «مقاله» و هر کدام از مقالات کتب فوق در چندین «باب». جرجانی این اثر را به علاءالدّوله اتسز بن محمّد خوارزمشاه اهداء کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۸۹/۰۰۳
پدید آورندگان : جرجانی، زین‌الدّین ابوابراهیم سیّداسماعیل بن سیّدحسن (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان