النّبض الصّغیر (/ النّبض للمتعلّمین/ رسالة جالینوس فی النّبض الی طوثرون) صفویه

نظر شما:

جالینوس در این اثر انواع نبض و اسباب طبیعی و غیرطبیعی تغییر یافتن آن را روشن ساخته است. این رساله را حنین بن اسحق (ف:۲۶۰ق) و حبیش بن اعسم دمشقی (سدهٔ ۳ق) به عربی ترجمه کرده¬اند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۵/۰۰۲
پدید آورندگان : جالینوس (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان