شرح الموجَز (/ شرح نفیسی) صفویه

نظر شما:

شرح مزجی است بر الموجز القانون ابن‌نفیس مشتمل بر تنقیح مبانی متن و کشف معانی و رفع مشکلات آن در چهار «فن» که بیشتر یادداشت‌های آن در کرمان نگاشته شده و نهایتاً در سمرقند به تاریخ غرّهٔ ذیحجهٔ ۸۴۱ ق به اتمام رسیده است. حکیم کرمانی این اثر را به شاهرخ بهادرخان اهداء کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : کرمانی، برهان‌الدّین نفیس بن عوض (مؤلف) جمال بن شمس‌الدّین بن بنی‌اسرائیل یعقوبی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان