کامل‌الصناعة الطبیعة صفویه

نظر شما:

کتابی جامع و از منابع مهم طبّی که بنا بر عقیدهٔ برخی صاحبنظران از منظر طبّ عملی بر قانون برتری دارد مشتمل بر دو «جزء» و هر یک شامل ده «مقاله» و هر کدام دارای چندین «باب». کتاب در سال ۳۶۴ ق تألیف و به عضدالدّوله فناخسرو دیلمی (۳۳۸-۳۷۲ ق) اهداء شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عارف بن محمّد بن علی اوحدی بَلیانی طبیب (کاتب) مَجوسی اهوازی، علی بن عبّاس (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۹۴۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک