الغِنیٰ و المُنیٰ صفویه

نظر شما:

کتابی در سه «مقاله» و هر کدام در چندین«باب». در این کتاب برای نخستین‌بار به علّت و آثار بیماری سوزاک اشاره شده و از بیماری سیفلیس متمایز شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : منصور بن شرف‌الدّین بن منصور اصفهانی (کاتب) قُمری بخاری، ابومنصور حسن بن نوح (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۸ جمادی‌الثانی ۹۳۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان