فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب صفویه

نظر شما:

تالیف ابویحیی زکریا بن محمد بن احمدانصاری سبکی قاهری شافعی(۸۲۵-۹۲۵)، نسخ احمد بن عبدالرحمن شافعی در سده ۱۱، عنوان و نشان و جدول شنگرف، برخی عناوین به سبز و درشت، دارای یادداشت تملک به تاریخ ۱۱۱۷، یادداشت فروش شیخ اسماعیل بن شیخ عمر در ۱۱۹۸، تملک محمد بن حاج عیسی در ۱۲۲۵، تملک محمد افندی در ۱۳۳۴، یادداشت و مهر تملک ریحان الله موسوی در ۱۳۱۹، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۲۸۷ برگ ۳۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن عبدالرحمن شافعی (کاتب) زکریا بن محمد انصاری (مؤلف)
موضوع اثر : فقه شافعی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی استانبولی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک