شرح دیوان ابن‌فارض صفویه

نظر شما:

شرح از بدرالدین ابوالفداء حسن بن محمد بورینی صفوری دمشقی شافعی(۹۶۳- ۱۰۲۴)، نسخ صفی الدین بن سلیمان بن صفی الدین در ۲۱ ربیع الثانی ۱۰۵۷، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک عبداللطیف بن محمد بن سلیمان الجملی در ۱۱۵۴، یادداشت خریداری با مهر به تاریخ جمادی الاخر ۱۲۵۹، یادداشت تملک رضا در صفحه ی آغاز با مهر وی، بر کاغذ فستقی در ۲۶۰ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد تیماج مشکی ضربی با مغزی سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۷۹/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن محمد بورینی (مولف) صفی‌الدین‌بن سلیمان (کاتب)
موضوع اثر : ابن‌الفارض، عمربن علی. دیوان/ نقد و تفسیر/ شعر عربی
تاریخ خلق : ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان