الجواهرالسنیه فی الاحادیث‌القدسیة صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ محمد بن حسن بن علی بن محمد حر عاملی معروف به شیخ حر عاملی۲۱ درگذشته ی رمضان ۱۱۰۴ قمری از علما و فقهای شیعه در قرن ۱۱ هجری و مؤلف کتاب وسائل الشیعة است.نسخ محمد جعفر هروی در چهارشنبه ۶ جمادی الاولی ۱۱۱۵، عنوان و نشان شنگرف، یادداشتی به تاریخ ۱۳۳۵، بر کاغذ ترمه در ۱۲۷ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی با عطف سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن الحسن الحرالعاملی (مولف) محمدجعفر هروی (خوشنویس)
موضوع اثر : احادیث قدسی
تاریخ خلق : ۱۱۱۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک