الدروع الواقیة من الاخطار فیما یعمل مثله فی ایام کل شهر علی‌التکرار صفویه

نظر شما:

تالیف رضی الدین علی بن طاووس حلی، نسخ ۱۰۴۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۰۴ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی، عطف و گوشه ها میشن مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن موسی ابن‌طاوس (مولف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۰۴۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان