حلیةالمتقین صفویه

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی در رجب ۱۰۸۲، نسخ سده۱۲، عنوان و نشان شنگرف، در پایان چند برگ به نستعلیق و شکسته نستعلیق نوشته شده،بر کاغذ ترمه در ۲۳۸ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی مجلسی (مولف)
موضوع اثر : عبادات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان