مفاتیح غیوب یا سؤال و جواب صفویه

تالیف محمود عجم پسیخانی گیلانی راشنانی، نستعلیق درویش علی اثناعشری در ۲۸ ذیقعده۱۰۷۷، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۴۹ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۸۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمود عجم پسیخانی گیلانی راشنانی (مولف) درویش علی اثنا عشری (خوشنویس)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۲۷ ذیقعده ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان