لوایح

تالیف جامی، نسخ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، ابعاد نسخه ۲۱/۸*۱۲ و جلد آن میشن قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (مولف)
موضوع اثر : تصوف/ عرفان
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن لایی،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک