الرضاعیة صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن عبد العالی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی (درگذشته روز عید غدیرِ سال ۹۴۰ قمری در نجف)، از علمای بزرگ عصر صفوی ،تعلیق نزدیک به نسخ راسته و چلیپای محمد حسن حرعاملی در اواخر جمادی الثانی ۱۰۷۸ در مشهد طوس با مهر او در صفحه عنوان و با یادداشت تملک کاظم بن محمد تبریزی در ۱۳۲۶، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۱ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ لایی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن حسین محقق کرکی (مولف) محمدبن الحسن الحرالعاملی (خوشنویس)
موضوع اثر : شیردادن (فقه)
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۰۷۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان