درةالتاج لغرةالدباج قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف قطب الدین شیرازی که در جمعه ۲ رجب ۷۰۵ به اتمام رسیده، نسخ سده ۱۳، از روی نسخه ی فرخ بن عبدالله در نیمه شعبان ۷۲۰، دارای سرلوح مذهب، دو صفحه ی نخست دارای جدول و کمند، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، بر کاغذ ترمه در ۴۰۳ برگ ۳۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۲۵/۰۰۰
پدید آورندگان : قطب‌الدین شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان