رساله در هیئت افلاک و عناصر اربعه صفویه

نظر شما:

تألیف برای سلطان محمود به فارسی در مقدمه و ۳ مقاله و خاتمه نستعلیق سده ۱۲ق دارای سرلوح و جدول و تصویر عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۵۵/۰۰۱
موضوع اثر : ستاره‌ها/ عناصر رابعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان