الشافی صفویه

نظر شما:

تالیف مولی خلیل قزوینی، جزو نخست آن در پایان ذیحجه ۱۰۵۷ در مکه به انجام رسیده، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، مقابله و تصحیح کرده ی حاجی محمد نظام آبادی با اصل در روز آدینه ۱۰ شوال ۱۱۲۱ در مدرسه ی خلیلیه، با یادداشت شب یکشنبه غره صفر ۱۰۹۶، بر کاغذ ترمه در ۳۱۵ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۷/۰۰۰
پدید آورندگان : خلیل قزوینی (مولف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان