گزیده از روضةالمنجمین صفویه

نظر شما:

نسخ حسینی معلم در ۱۵شعبان (برات) ۹۳۱، عنوان و نشان و شکلهای نجومی شنگرف، دارای جدول به شنگرف، دارای مهر و یادداشت تملک عبدالعلی بن محمدتقی حسینی، یادداشت تاریخ تولد در ۱۲۳۴، یادداشت تملک و مهر محمود بن قاسم، دارای مهر کمال الدین، و مهر محمد در انجامه ی رساله، دارای یادداشتی در دانستن تحویل سال قبل از آغاز رساله، بر کاغذ ترمه در ۱۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۸۱/۰۰۲
پدید آورندگان : حسینی معلم (کاتب)
موضوع اثر : نجوم اسلامی
تاریخ خلق : ۹۳۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان