رسالة فی العمل بالاسطرلاب صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالصلت امیه بن عبدالعزیز بن ابی الصلت (۴۶۰ - ۵۲۹)، در نود باب از الاقتصار او، نسخ سده ۱۰ و ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول، دارای مهر «یا بدیع السماوات و الارض»، بر کاغذ ترمه ی متن و حاشیه در ۴۷ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد تیماج قهوه ای تیره لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۳۵/۰۰۱
پدید آورندگان : امیه بن عبدالعزیز ابی صلت (مؤلف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، متن و حاشیه، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان