زیج‌الشستکه فی تقویم الکواکب‌المتحیرة والثوابت صفویه

نظر شما:

تالیف حسین بن موسی هرمزی حاسب، نسخ سده ۱۰، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، جدول به شنگرف، دارای مهر جلال الدین محمد بن شیخ علی قاسم بن محمد و ابوالقاسم بن محمد موسوی، بر کاغذ ترمه در ۷ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر کاغذ مشکی با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۶/۰۰۳
پدید آورندگان : حسین‌بن موسی هرمزی حاسب (مؤلف)
موضوع اثر : ابزار و وسایل نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان