شرح الهدایة صفویه

نظر شما:

تالیف صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین (۹۷۹ -۱۰۴۵)/ نستعلیق سده ۱۲، با تاریخ ذیحجه ۱۳۳۰ در برگ نونویس آخر که به نسخ است، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک وو مهر محمدباقر بن اسماعیل حسینی، تملک و مهر عبدالرسول حسینی زنوری، بر کاغذ ترمه در ۲۸۷ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (شارح) مفضل‌بن عمر اثیرالدین ابهری (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان