شرح الهدایة صفویه

نظر شما:

تالیف مولازاده احمد بن محمود هروی ، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر لطفعلی، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۹۵ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر چرم مصنوعی یشمی و عطف و گوشه ها سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمود هروی خرزیانی (شارح) مفضل‌بن عمر اثیرالدین ابهری (مؤلف)
موضوع اثر : شرح منطق /نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی استانبولی، چرم مصنوعی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نسخه خطی, نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان