روضةالمتقین فی شرح اخبار الائمةالمعصومین صفویه

نظر شما:

تالیف مولی محمدتقی مجلسی عاملی نطنزی اصفهانی در رجب ۱۰۶۴، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول به زر، آغاز افتاده، دارای یادداشت تملک و مهر عبدالحسین بن محمدرحیم در ۱۳۳۳، مقابله شده با نسخه اصل توسط محمدرضا، بر کاغذ ترمه در ۲۹۹ برگ ۳۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۵۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدتقی بن مقصودعلی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : نقل و قولهای ائمه اثناعشر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان