شرح تهذیب طریق‌الاصول الی علم‌الاصول صفویه

نظر شما:

تالیف جمال الدین بن عبدالله بن محمد بن حسن حسینی گرگانی، شرحی آمیخته و مزجی و ساخته ی میانه ی ربیع الثانی ۹۲۹، متن از علامه حلی، نسخ مغیث الدین میر جعفر حسینی در ۱۰ ذیحجه ی ۹۸۰، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک، مهر مخدوش شده، آغاز افتاده، بر کاغذ ترمه در ۲۹۱ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمد حسینی گرگانی (شارح) مغیث‌الدین حسینی (کاتب) جعفر بن حسن علامه حلی (مولف اولیه)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۹۸۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان