مجالس‌المؤمنین صفویه

نظر شما:

تالیف قاضی نورالله شوشتری (۹۵۶ - ۱۰۱۹) که در ۹۸۲ - ۱۰۱۰ ساخته شده، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف و زر، دارای جدول، آغاز افتاده، بر کاغذ ترمه در ۳۱۳ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۶۳/۰۰۰
پدید آورندگان : نورالله بن شریف الدین شوشتری (مؤلف)
موضوع اثر : سرگذشتنامه/ شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش، جدول،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان