میزان‌الحساب صفویه

نظر شما:

تالیف علی قوشچی، نستعلیق زین العابدین بن محمد حسین در ۱۲ شعبان ۱۱۲۹، عنوان و نشان و رقم شنگرف، دارای یادداشتی از طلبه ای که کتاب را از حاج ملا محمد حاج عبد محمد به امانت گرفته در ۱۲۷۵، بر کاغذ ترمه در ۲۲ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : زین‌العابدین‌بن محمدحسین (کاتب) علی بن محمد قوشچی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۱۱۲۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک