الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی( ۹۵۳ - ۱۰۳۰) حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم، نسخ محمدصادق بن محمد مومن خوانساری در ۱۰۸۸، عنوان و نشان شنگرف، با تملک حسین بن عبدالغفار و مهر وی در ۱۲۸۴، تملک سید محمدمهدی طباطبائی و مهر و یادداشت تملکی دیگر، بر کاغذ ترمه در ۱۸۱ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۸۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف) محمدصادق‌بن محمدمومن خوانساری (خطاط)
موضوع اثر : اربعینات/احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک