شرح الکافی افشاریه

نظر شما:

تالیف ملا محمدشاه، نستعلیق سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک سلطان مراد میرزا در ۱۲۵۸، یادداشت عبدالحسین بن محمد رحیم در ۱۳۳۸درباره ی مباحث کتاب، یادداشت تملک و مهر علی بن محمد علی الحسینی، بر کاغذ ترمه در ۳۵۴ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد دارابی (شارح) محمد بن یعقوب کلینی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاپوش، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک