معانی‌الاخبار صفویه

نظر شما:

تالیف ابن بابویه قمی رازی ایلاقی، نسخ سده ۱۱ و ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشتی به تاریخ ۱۲۲۷ در باب نوادر المعانی، یادداشت دیگری در صفحه عنوان، چند بیت شعر عربی در پایان، انجام افتاده، بر کاغذ ترمه در ۱۸۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ محدثان شیعه/علم‌الرجال
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک