تلخیص‌المقولات صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن احمد بن رشد اندلسی،نسخ ۱۰۸۸، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۵ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۹/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد بن احمد ابن رشد (مؤلف)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان