مصباح‌الشریعة و مفتاح‌الحقیقة صفویه

نظر شما:

منسوب به امام صادق (ع)، نسخ ۱۰۸۸، بر کاغذ ترمه در ۳۴ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۹/۰۰۲
پدید آورندگان : جعفر بن محمد (امام ششم) (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان