ذم‌التقلید یا عدم جواز تقلیدالمیت صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی، از بزرگان فقه (۹۱۱ - ۹۶۶) ساخته ی ۵ شوال ۹۴۹ برای صالح بن حسین بن ابی الحسین حسینی ، نستعلیق عبدالله بن محمدهادی بن سلطان محمد در ۱۴ جمادی الثانی ۱۱۱۵، عنوان شنگرف، با یادداشت تملک و مهر محمدباقر بن زین العابدین موسوی در ۱۲۶۰، بر کاغذ ترمه در ۱۶ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی با سجاف قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۵۸/۰۰۹
پدید آورندگان : عبدالله بن محمد هادی بن سلطان محمد (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : اجتهاد و تقلید/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۱۱۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان