قصدالصلاةالمسافر یا احکام‌المسافر صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی، از بزرگان فقه (۹۱۱ - ۹۶۶)، نسخ عبدالله بن محمدهادی بن سلطان محمد از روی نسخه ی اصل در جمادی الاولی ۱۱۱۵، عنوان شنگرف، با یادداشت تملک و مهر محمدباقر بن زین العابدین موسوی در ۱۲۶۰، حواشی با نشانه «ع ل»، بر کاغذ ترمه در ۲۱ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی با سجاف قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۵۸/۰۰۵
پدید آورندگان : عبدالله بن محمد هادی بن سلطان محمد (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز مسافر/ فقه جعفری
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۱۱۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان