ابن رشد

ابن رشد محمد بن احمد بن رشد اندلسی (۱۱۲۶-۱۱۹۸م) معروف به ابن رشد فیلسوف نامدار عربی اندلسی بود. در اکثر زبان‌های غربی او را با نام اورئوس (Averroes) می‌شناسند که به نوعی همان تلفّظ «ابن رشد» است. تحصیلاتش در رشته‌های حقوق و پزشکی بود و مدّت‌ها نیز در شهرهای «سویل» و «قرطبه» به کار قضاوت اشتغال داشت. او به بقای ماده و وجود یک حقیقت ابدی با خدا معتقد بود و متذکر شد که گاهی فلسفه با دین ناسازی تام دارد و از این جهت دیدگاه‌های دوگانه‌ای اظهار داشته‌است.

نظر شما: