کشف‌الریبة عن احکام‌الغیبة صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی (۹۱۱ - ۹۶۶)، معروف به شهید ثانی نسخ ۵ جمادی الثانی ۱۰۸۸، عنوان و نشان شنگرف، مقابله شده با اصل، بر کاغذ ترمه در ۲۹ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۹/۰۰۱
پدید آورندگان : زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : غیبت (اخلاق)
تاریخ خلق : ۵ جمادی‌الثانی ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان