ابواب الجنان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۹۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن، پارچه ترمه، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان