ابواب الجنان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان