شرف‌نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ملک محمد کاتب تبریزی (کاتب) عبدالله مروارید بیانی کرمانی (مؤلف)
تاریخ خلق : ۹۸۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : حنایی
جنس : کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان