ذیل‌النفحة و نیل‌لامنحة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن عبدالطیف (کاتب) محمدامین بن فضل الله المحبی (مؤلف)
موضوع اثر : شاعران عرب دمشق/ شاعران سوری/ شعر عربی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۱۱۳۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان