هشت بهشت صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۶/۰۰۰
پدید آورندگان : ادریس بدلیسی (مؤلف) علی اصغربن یقین علی مراغی (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ ترکیه عثمانی/ تاریخ امپراطوری عثمانی
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان